Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN MINH QUANG 14/04/2021
2 LIÊU THỊ TỐ NGỌC 14/04/2021
3 TRẬN THỊ NGỌC HƯƠNG 14/04/2021
4 NGUYỄN THỊ KIM OANH 14/04/2021
5 TRỊNH BẢO LONG 14/04/2021
6 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 14/04/2021
7 LÝ NHƯ HẠNH 14/04/2021
8 Trần nguyễn thanh hải 14/04/2021
9 Bành Huy Vũ 14/04/2021
10 Phạm Thị Ngọc Trinh 14/04/2021