Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TPH 04/12/2021
3 Trần Thị Thanh Hiền 04/12/2021
4 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH PHÁT 04/12/2021
5 CÔNG TY TNHH MIYO DECO 04/12/2021
6 Đoàn Ngọc Tú Quyên 04/12/2021
7 Nguyễn Thị Thịnh Hưng 04/12/2021
8 Nguyễn Thị Thịnh Hưng 04/12/2021
9 Nguyễn Thị Thịnh Hưng 04/12/2021
10 Nguyễn Thị Thịnh Hưng 04/12/2021