Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT IPO 18/05/2022 31/05/2022
3 BÙI VĂN QUÝ 18/05/2022 23/05/2022
4 Nguyễn Phương Anh 18/05/2022
5 PHAN THANH HƯỞNG 18/05/2022
6 Đỗ Trường Nguyên Thảo 18/05/2022
7 Quan Thanh Nhật Vy 18/05/2022
8 TRẦN THỊ LUYẾN 18/05/2022
9 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 18/05/2022
10 KIM NGỌC YẾN, KIM NGỌC CHÂU 18/05/2022 22/06/2022