Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM HOÀNG VƯƠNG 14/06/2021
2 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 14/06/2021
3 Trần Thị Nghĩa 14/06/2021
4 Lê Thị Thùy Dương 14/06/2021
5 NGUYỄN VĂN HUY 14/06/2021
6 Nguyễn Viết Thanh 14/06/2021
7 Nguyễn đình toàn 14/06/2021
8 PHẠM TẤN LỘC 14/06/2021
9 Trần Hữu Phong 14/06/2021
10 Nguyễn Thị Hạnh Dung 14/06/2021