Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đoàn Thị Như Ngân 18/01/2022
3 TRẦN VĂN DŨNG 18/01/2022
4 LÊ MINH THUẬN 18/01/2022 21/01/2022
5 PHẠM VŨ NGỌC QUỲNH 18/01/2022 20/01/2022
6 Lê Võ Thùy Trang 18/01/2022 21/01/2022
7 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THÀNH NHỨT KIÊN GIANG đ/D: Nguyễn Bá Nam) 18/01/2022 22/02/2022
8 HỨA CHU 18/01/2022 01/03/2022
9 THAI THI KIM QUY 18/01/2022
10 PHẠM THỊ SÁU 0974299204 18/01/2022 28/01/2022