Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN QUANG DUY 09/08/2022
3 Nguyễn Thị Thanh Xuân 09/08/2022
4 NGÔ ĐĂNG QUANG 09/08/2022
5 LƯU MỸ HOÀNG 09/08/2022
6 ĐẶNG BẢO TRÂM 09/08/2022
7 Lê Thùy Dương 09/08/2022
8 ĐẶNG ĐÌNH MẠNH 09/08/2022
9 Trần Văn Sang 09/08/2022
10 NGUYỄN THỊ NGỌC THUỶ 09/08/2022