Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Long Kế 14/05/2021
2 Phạm Thị Mai Oanh 14/05/2021
3 Lê Kim Hoàng 14/05/2021
4 Phạm Như Quỳnh 14/05/2021 25/05/2021
5 VŨ VĂN MUỘN 14/05/2021 17/05/2021
6 PHẠM QUỐC HUY 0977373870 14/05/2021 17/05/2021
7 Phạm Như Quỳnh 14/05/2021 25/05/2021
8 LÊ THỊ THUỲ TRANG 14/05/2021 04/06/2021
9 Lâm Kim Thu 14/05/2021 25/05/2021
10 ĐỖ THỊ THU THỦY 14/05/2021 17/05/2021