Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM QUỐC VĂN 20/10/2021
2 Nguyễn Anh Pha 20/10/2021
3 NGUYỄN THỊ BÍCH DIỄM 20/10/2021
4 NGUYỄN THỊ HỒNG 20/10/2021 21/10/2021
5 HUỲNH NGỌC DUY 20/10/2021
6 Hồ Bá Hiền 20/10/2021
7 LƯƠNG DUY TÂM 20/10/2021 26/10/2021
8 NGUYỄN THỊ HỒNG OANH 20/10/2021
9 NGUYỄN PHÚC TRƯỜNG GIANG 20/10/2021 26/10/2021
10 NGUYỄN THỊ KIM XUÂN 20/10/2021