Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 21/09/2021 06/10/2021
2 HOÀNG QUÝ HOÀI NHƠN 21/09/2021
3 VÕ THỊ MAI 21/09/2021
4 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 21/09/2021 06/10/2021
5 Công ty TNHH Y học gia đình An Việt 21/09/2021 11/10/2021
6 Lê Thị Hà 21/09/2021
7 Công ty TNHH Y học gia đình An Việt 21/09/2021 11/10/2021
8 Nguyễn Ánh Dương 21/09/2021
9 LÊ HÀ 21/09/2021 21/10/2021
10 Châu Thị Kim Liên 21/09/2021 21/10/2021