Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRAN THI GAI 27/01/2022
3 PHAN THỊ NGỌC TUYỀN 27/01/2022 24/02/2022
4 TRƯƠNG THỊ THANH BÌNH -UQ - NH - NGUYỄN DUY LINH - 0982469997 27/01/2022 28/01/2022
5 HÀ QUỐC LỘC 27/01/2022 24/02/2022
6 Võ Thị Minh Hải 27/01/2022
7 LÊ VĂN PHƯỢNG 27/01/2022 17/02/2022
8 ĐÀO THỊ TÂM 27/01/2022 08/02/2022
9 DƯƠNG ỨNG KIM - NGUYỄN TRÍ CƯỜNG 27/01/2022 10/03/2022
10 NGUYỄN MINH SANG 27/01/2022 28/01/2022