Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THÁI LỘC 08/12/2021
3 VÕ VĂN HIẾU 08/12/2021
4 HOÀNG THỊ NGỮ 08/12/2021
5 võ thị phương thảo 08/12/2021
6 CÔNG TY TNHH DAXINGFA 08/12/2021
7 Nguyễn Bá Tuấn 08/12/2021
8 NGUYỄN QUỐC ĐỘ 08/12/2021
9 ĐẶNG THỊ CẨM NHUNG 08/12/2021
10 Nhung Ngô Thị Cẩm 08/12/2021