Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Minh Trí 26/01/2021
2 VÕ THỊ HỒNG VÂN 26/01/2021
3 ĐÀM VŨ KHANH 26/01/2021
4 Nguyễn danh hùng 26/01/2021
5 NGUYỄN PHƯƠNG HIẾU 26/01/2021
6 NGUYỄN PHƯƠNG HIẾU 26/01/2021
7 Lê Thu Hạnh 26/01/2021
8 PHẠM VĂN PHI 26/01/2021
9 TRƯƠNG THỊ THU OANH 26/01/2021
10 Phạm Như Quỳnh 26/01/2021