Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH SX NHỰA TRƯỜNG THÀNH 02/12/2021
3 TRẦN THỊ MINH NGUYỆT 02/12/2021
4 LÊ THỊ HẠNH HOA 02/12/2021
5 Lê Thị Loan 02/12/2021
6 NGUYỄN THỊ LOAN 02/12/2021
7 Lữ Thị Hoài Bảo 02/12/2021
8 DƯƠNG ĐỨC TÍN 02/12/2021
9 NGUYỄN THỊ LOAN 02/12/2021
10 PHAN VĂN NGHĨA 02/12/2021