Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HỒ XUÂN THỊNH 01/07/2022
3 ĐỖ THỊ THỦY 01/07/2022
4 Phạm Thanh Tuyền 01/07/2022
5 Trần Thị Diệu Ngọc 01/07/2022
6 CAO NHƯ QUỲNH 01/07/2022
7 phan thị thùy chung 01/07/2022
8 ĐINH KHÁNH LINH 01/07/2022
9 LÊ THỊ THẢO 01/07/2022
10 Nguyễn Thị Hạnh 01/07/2022