Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH HÙNG QUỐC 20/01/2022 25/01/2022
3 ĐINH THỊ QUỲNH NHUNG 20/01/2022 25/01/2022
4 NGUYỄN THỊ NGỌC BẢY 20/01/2022 10/02/2022
5 NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG LỢI 20/01/2022 21/01/2022
6 BÙI VĂN LONG 20/01/2022 21/01/2022
7 HUỲNH CÔNG TUẤN 20/01/2022 21/01/2022
8 NGUYỄN THANH TÙNG 20/01/2022 21/01/2022
9 NGUYỄN THANH HOÀI 20/01/2022 25/01/2022
10 VÕ QUANG MINH 20/01/2022 24/01/2022