Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Tuấn Trung UPS 06/05/2021
2 Vũ Thị Hương 06/05/2021
3 Vũ Thị Hương 06/05/2021
4 Hồ Quốc Bảo 06/05/2021
5 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG 06/05/2021
6 Phạm Phương Thúy 06/05/2021
7 Đỗ Thị Thu Trinh 06/05/2021
8 CAO THỊ HOÀI THƯƠNG 06/05/2021
9 Huỳnh Thị Minh Nguyệt 06/05/2021 03/06/2021
10 VĂN MINH TUẤN 06/05/2021