Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN THI 21/09/2021
2 Huỳnh Ngọc Kim Lang 21/09/2021 23/09/2021
3 Châu Thị Kim Liên 21/09/2021 21/10/2021
4 Phạm Thị Như Thủy 21/09/2021 21/10/2021
5 TRẦN VĂN THI 21/09/2021
6 Huỳnh Thảo Nguyên 21/09/2021
7 Phùng Thị Kim Hoa 21/09/2021 21/10/2021
8 Nguyễn Thành Nhân 21/09/2021
9 VÕ HIẾU UYÊN LINH 21/09/2021 24/09/2021
10 TRẦN VĂN THI 21/09/2021