Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN DUY KHÁNH 26/10/2021
3 VÕ THỊ NGỌC ÁNH 26/10/2021
4 Nguyễn thị như khanh 26/10/2021
5 NGUYỄN THỊ KIỀU MY 26/10/2021
6 Lương Gia Đức 26/10/2021
7 HUỲNH TUẤN ĐẠT 26/10/2021
8 ĐỖ ĐÌNH THÁI 26/10/2021
9 Nguyễn Thi Thanh Bình 26/10/2021
10 Nguyễn Thị Ngọc Chi 26/10/2021