Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THANH DÂN 16/04/2021
2 Đỗ Thị Hồng Ánh 16/04/2021
3 CÔNG TY TNHH SX TM LAN PHƯƠNG (GT: NGUYỄN TẤN CƯỜNG) 16/04/2021 13/05/2021
4 CÔNG TY TNHH SX TM LAN PHƯƠNG (GT: NGUYỄN TẤN CƯỜNG) 16/04/2021 13/05/2021
5 CÔNG TY TNHH SX TM LAN PHƯƠNG (GT: NGUYỄN TẤN CƯỜNG) 16/04/2021 13/05/2021
6 CÔNG TY TNHH SX TM LAN PHƯƠNG (GT: NGUYỄN TẤN CƯỜNG) 16/04/2021 13/05/2021
7 CÔNG TY TNHH SX TM LAN PHƯƠNG (GT: NGUYỄN TẤN CƯỜNG) 16/04/2021 13/05/2021
8 CÔNG TY TNHH SX TM LAN PHƯƠNG (GT: NGUYỄN TẤN CƯỜNG) 16/04/2021 13/05/2021
9 CÔNG TY TNHH SX TM LAN PHƯƠNG (GT: NGUYỄN TẤN CƯỜNG) 16/04/2021 13/05/2021
10 CÔNG TY TNHH SX TM LAN PHƯƠNG (GT: NGUYỄN TẤN CƯỜNG) 16/04/2021 13/05/2021