Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VÕ HOÀNG VŨ 27/01/2022 28/01/2022
3 ĐẶNG THỊ NGỌC ANH 27/01/2022 28/01/2022
4 HÀ TẤN ĐẠT 27/01/2022
5 PHẠM VĂN ĐỊNH 27/01/2022 08/02/2022
6 LÊ THỊ CHÍ HIẾU 27/01/2022 07/02/2022
7 Nguyễn hữu khoa 27/01/2022
8 PHẠM THỊ MỸ DUNG 27/01/2022 28/01/2022
9 NGUYỄN VĂN LÊNH 27/01/2022 17/02/2022
10 Phạm Tuấn Kiệt - Đinh Thị Hoàng Anh 27/01/2022 08/03/2022