Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 trần yến 16/05/2022
4 Đỗ Trung Quân 16/05/2022 19/05/2022
5 ĐẶNG THỊ THU HUYỀN 16/05/2022 19/05/2022
6 trần yến 16/05/2022
7 NGUYỄN THỊ DI 16/05/2022 23/05/2022
8 HOANG THI LAN 16/05/2022
9 Nguyễn Thanh Xuân 16/05/2022
10 PHẠM DUY KHÁNH 16/05/2022