Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN MINH TRÍ 25/01/2021
2 Trần Thị Miền 25/01/2021
3 Lâm Ngọc Tường Vi 25/01/2021
4 LÊ MINH QUỐC 25/01/2021
5 LÊ MINH QUỐC 25/01/2021
6 LÊ MINH QUỐC 25/01/2021
7 LÂM THỊ THÙY DƯƠNG 25/01/2021
8 LÊ CÔNG DANH 25/01/2021
9 Lâm Ngọc Tường Vi 25/01/2021
10 LAM MINH TUAN 25/01/2021