Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU 14/04/2021
2 BÙI TRUNG NGHĨA 14/04/2021
3 Đặng Trọng Thành 14/04/2021
4 lê doãn trường 14/04/2021
5 Phan Thị Thanh Bình 14/04/2021
6 Trần Thụy Trúc Thanh 14/04/2021
7 NGUYỄN THỊ CẨM THU 14/04/2021
8 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 14/04/2021
9 NGUYỄN THỊ THẮM 14/04/2021
10 TRƯƠNG QUỐC HẬU 14/04/2021