Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRỊNH MINH THƯ 26/01/2021
2 TRINH KIEU HANH 26/01/2021
3 NGUYỄN THỊ THẮM 26/01/2021
4 Đặng Thị Việt Hà 26/01/2021
5 Nguyễn Thị Duyên 26/01/2021
6 - 26/01/2021 18/02/2021
7 ĐOÀN THANH BÌNH 26/01/2021
8 NGUYỄN TRẦN MỘNG THÀNH 26/01/2021 29/01/2021
9 - 26/01/2021 18/02/2021
10 - 26/01/2021 18/02/2021