Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Lê Kiều Hạnh 18/10/2019
2 Bùi Trương Thảo Sương 18/10/2019
3 Nguyễn Lê Kiều Hạnh 18/10/2019
4 NGUYỄN TRẦN TRÀ MI 18/10/2019
5 DƯƠNG THỤY HỒNG NHUNG 18/10/2019
6 TRÍ THẮNG KHAI TRINH 18/10/2019
7 TRẦN VĂN THI 18/10/2019
8 Đào Xuân Thảo 18/10/2019
9 PHẠM NGỌC QUANG 18/10/2019
10 Chắng Đức An 18/10/2019