Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 0913764195 24/11/2020 27/11/2020
2 Nguyễn Thùy Dung 24/11/2020 24/12/2020
3 (Phạm Vĩnh Anh Thư, PHạm Vĩnh Anh Thy, Phạm Vĩnh Đức Thịnh) 24/11/2020 25/12/2020
4 HUỲNH THỊ LAN HƯƠNG 24/11/2020 26/11/2020
5 DƯƠNG THỊ THIẾT 24/11/2020 24/11/2021
6 Nguyễn Thị Kim Ngọc 24/11/2020 25/11/2020
7 PHAM NGOC HUYEN 24/11/2020 24/12/2020
8 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật HD 24/11/2020 24/12/2020
9 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 24/11/2020
10 Nông Thị Ánh Tuyết 24/11/2020