Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trịnh Thị Mai Phương 18/05/2022
3 Phạm Như Quỳnh 18/05/2022
4 Nguyễn Đức Hưng 18/05/2022
5 DUYÊN THỊ PHƯƠNG NGA 18/05/2022
6 Nguyễn Thị Nụ 18/05/2022 23/05/2022
7 TRẦN THỊ THÙY NHUNG 18/05/2022 23/05/2022
8 DUYÊN THỊ PHƯƠNG NGA 18/05/2022
9 Lê Vũ Hoàng An 18/05/2022
10 Trần Minh Trung 18/05/2022 23/05/2022