Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn thị thu hồng 29/01/2022
3 Hoàng Thị Thúy Diễm 29/01/2022
4 Tô Ánh Nguyệt 28/01/2022
5 Lê Bảo Trang 28/01/2022
6 PHẠM LÊ MINH MẪN 28/01/2022
7 PHẠM LÊ MINH MẪN 28/01/2022
8 Bùi Trung Thành 28/01/2022
9 Thái Việt Trinh 28/01/2022
10 bưu điện DELSTASIA SDN BHD 28/01/2022 14/02/2022