Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN CHUYỂN TUẤN NGHI 27/06/2022
3 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN CHUYỂN TUẤN NGHI 27/06/2022
4 Nguyễn Thị Thu 27/06/2022
5 HUỲNH THỊ NHỴ 27/06/2022
6 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN CHUYỂN TUẤN NGHI 27/06/2022
7 Nguyễn Thị Bình An 27/06/2022
8 Đoàn Trần Hoàng Vũ 27/06/2022
9 TRẦN ÁI NHẠN 27/06/2022
10 LÊ THỊ HOA LÝ 27/06/2022