Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty TNHH TM DV Tân Hân Khánh 02/12/2021
3 LE THI NHU QUYNH 02/12/2021
4 TRẦN VĂN THI 02/12/2021
5 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 02/12/2021
6 NGUYỄN THỊ HỒNG 02/12/2021
7 Công ty Cổ phần Tư vấn Công Nghệ VINA 02/12/2021
8 VŨ THỊ THANH HUYỀN 02/12/2021
9 TRẦN VĂN THI 02/12/2021
10 Đặng Văn Nhựt 02/12/2021