Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Xuân Hồng 30/11/2021
3 CÔNG TY CỔ PHẦN LIME LOGISTICS 30/11/2021
4 Lê Thị Linh 30/11/2021
5 LÂM BẢO NHI 30/11/2021
6 LÂM BẢO NHI 30/11/2021
7 LÊ THANH VỮNG 30/11/2021 01/12/2021
8 PHẠM THÀNH TRUNG 30/11/2021 14/12/2021
9 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ VĨNH KHANG 30/11/2021
10 Trần Lê Mai Anh 30/11/2021