Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN DŨNG 27/01/2022 24/02/2022
3 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 27/01/2022
4 Nguyễn Phúc Thái 27/01/2022
5 Lê Minh Tiến 27/01/2022
6 TRẦN ĐẠT 27/01/2022 17/02/2022
7 NGUYỄN THẾ HIỆP 27/01/2022
8 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 27/01/2022
9 Đồng Viết Hoàng Phương 27/01/2022
10 LÊ THỊ HỒNG HẠNH 27/01/2022 28/01/2022