Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN NGỌC LY 18/06/2021
2 Nguyễn Quốc Tân 18/06/2021
3 CẨM NHI 18/06/2021
4 NGUYỄN XUÂN HOÀN 18/06/2021
5 lê văn hải 18/06/2021
6 Trần Mỹ Đan 18/06/2021
7 PHAN KHÁNH LINH 18/06/2021
8 châu ngọc quang 18/06/2021
9 TRẦN VĂN HÒA 18/06/2021 21/06/2021
10 DƯƠNG VĂN QUÝ 18/06/2021 21/06/2021