Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRƯƠNG THỊ THÚY KIỀU 28/05/2022
3 CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG CƯỜNG 28/05/2022
4 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH HUẤN 28/05/2022
5 Nguyễn Võ Thùy Linh 28/05/2022
6 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DUY TÂN 28/05/2022
7 Trần Bảo Nhân 28/05/2022
8 NGUYỄN THỊ HÔNG ĐÀO 28/05/2022
9 CÔNG TY TNHH ỐNG GIẤY ĐÌNH TRUNG 28/05/2022
10 NGÔ NHƯ BÍCH NGUYÊN 28/05/2022