Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hồng Chung Tâm 25/10/2021
3 Đỗ Thị Phương Dung 25/10/2021
4 Đỗ Thị Phương Dung 25/10/2021
5 NGUYỄN VĂN HIỀN 25/10/2021
6 Đỗ Thị Phương Dung 25/10/2021
7 Thi Thanh Ha Vu 25/10/2021
8 Phạm Hồng Quang 25/10/2021
9 Nguyễn Tuấn Linh 25/10/2021
10 Hoàng Mạnh Hùng 25/10/2021