Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG MINH THÀNH 21/05/2022
3 Công Ty TNHH Thủy Sản Sơn Hải 21/05/2022
4 Lê Thị Quỳnh Duyên 21/05/2022
5 Đoàn Thị Vui 21/05/2022
6 LƯU THỊ NGỌC 21/05/2022
7 Đào Thị Kiển Tiên 21/05/2022
8 Lê Thị Quỳnh Duyên 21/05/2022
9 Huỳnh Ngọc Hân 21/05/2022
10 Đoàn Thị Vui 21/05/2022