Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Ngọc Tú 20/01/2022
3 NGÔ THỊ MƯỜI 20/01/2022 11/02/2022
4 TRẦN CHÍ THUẬN 20/01/2022 11/02/2022
5 nguyễn thị kim chi 20/01/2022 28/01/2022
6 Phạm Gia Cát Anh 20/01/2022
7 TĂNG THỊ NGỌC THẮM 20/01/2022 21/01/2022
8 NGUYỄN THỊ NÕN 20/01/2022 21/01/2022
9 NGUYỄN THỊ NÕN 20/01/2022 21/01/2022
10 NGUYỄN THỊ QUỲNH UYÊN 20/01/2022 21/01/2022