Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Số 1 24/05/2022
3 Phạm Như Quỳnh 24/05/2022
4 CÔNG TY TNHH TM VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỢP LỰC (NGUYỄN NGỌC TÚ) 24/05/2022
5 Phan Thị Ngọc Giàu 24/05/2022
6 HOÀNG MINH KHÔI 24/05/2022
7 NGUYỄN LÊ ĐÌNH TÂN 24/05/2022 25/05/2022
8 CÔNG TY TNHH MTV T.H.Y COSMETICS 24/05/2022
9 TRẦN THỊ LOAN 24/05/2022
10 CÔNG TY TNHH PH TRANSFORM SOLUTION 24/05/2022