Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Thị Huyền Trang 04/07/2022
3 Phạm Thị Thanh Phúc 04/07/2022
4 HUỲNH THỊ BẢY 04/07/2022
5 HUỲNH THỊ BẢY 04/07/2022
6 HUỲNH THỊ BẢY 04/07/2022
7 HUỲNH THỊ BẢY 04/07/2022
8 Nguyễn Thị Lan 04/07/2022
9 PHẠM LONG TỐ UYÊN 04/07/2022
10 VŨ THỊ DẦN 04/07/2022