Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 18/01/2022
3 Trần Thị Diễm Hương 18/01/2022
4 Nguyễn Thị Bình An 18/01/2022 25/01/2022
5 HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG 18/01/2022 08/02/2022
6 VÕ VĂN ĐẠO 18/01/2022 19/01/2022
7 Đoàn Thị Minh Viên 18/01/2022
8 LÊ BẢO CHÂU 18/01/2022 20/01/2022
9 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 18/01/2022
10 NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG 18/01/2022 08/02/2022