Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THI 25/10/2021
3 Phạm Văn Hiền 25/10/2021
4 Nguyễn Thị Liên 25/10/2021
5 HÀ TRỊNH NGỌC PHÚC 25/10/2021
6 Phạm Văn Hiền 25/10/2021
7 NGUYỄN THỊ CHÂN 25/10/2021 28/10/2021
8 NGUYỄN QUỐC LINH 25/10/2021
9 TRẦN QUỐC HUY 25/10/2021
10 NGUYỄN TUẤN ANH 25/10/2021 29/10/2021