Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Ngọc Trâm 28/01/2021
2 Cao Thị Hoàng Huyên 28/01/2021 26/11/2020
3 NGUYỄN THI THẢO 28/01/2021 26/11/2020
4 NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG 28/01/2021 26/11/2020
5 Vũ Thị Ngân 28/01/2021 26/11/2020
6 TRƯƠNG THỊ THÙY LINH 28/01/2021 26/11/2020
7 Võ Nguyễn Minh Thư 28/01/2021
8 Lưu Mộng Hoàng Thy 28/01/2021
9 Nguyễn Thị Thanh 28/01/2021 26/11/2020
10 Nguyễn Thị Diễm Lài 28/01/2021 26/11/2020