Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Ngọc Minh Hòa 23/05/2022
3 TRẦN THANH NHÀN 23/05/2022
4 LÝ THỊ HỒNG DUNG 23/05/2022
5 NGUYỄN THỊ VUI 23/05/2022
6 LÊ THỊ ĐUA 23/05/2022
7 NGUYỄN THỊ ĐOÀN 23/05/2022
8 PHẠM THANH TÂM 23/05/2022
9 Dương Văn Thuận 23/05/2022
10 Thái Thuận Thi 23/05/2022