Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN KIM BÍCH THOẠI 18/10/2021
2 LÊ VĂN NAM 18/10/2021
3 Đỗ Thị Kim Trang 18/10/2021
4 Nguyễn Thị Hương Giang 18/10/2021
5 Nguyễn Thị Duyên 18/10/2021
6 CAO THỊ DUNG 18/10/2021
7 NGUYỄN VĂN NHỎ 18/10/2021 25/10/2021
8 PHẠM THÀNH ĐẠT 18/10/2021
9 VÕ HIẾU UYÊN LINH 18/10/2021 21/10/2021
10 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 18/10/2021