Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGÔ NGỌC CHÂN 28/09/2021 01/10/2021
2 Ngô Cẩm Huỳnh 28/09/2021 01/10/2021
3 Nguyễn Thị Yến 28/09/2021
4 LÊ THỊ BÉ 28/09/2021
5 Nguyễn Thị Ngọc Châu 28/09/2021 01/10/2021
6 Pham Van Tin 28/09/2021 01/10/2021
7 TRẦN THỊ CẨM NHUNG 28/09/2021 01/10/2021
8 Phạm Khắc Điệp 28/09/2021 30/09/2021
9 Huỳnh Bửu Kỳ 28/09/2021 30/09/2021
10 VÕ HIẾU UYÊN LINH 28/09/2021 01/10/2021