Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Hà Mỹ Hồng 25/10/2021
3 CAO THỊ TUYẾT 25/10/2021
4 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 25/10/2021
5 PHẠM VĂN HIÊN 25/10/2021
6 Nguyễn Thị Mai Hiên 25/10/2021
7 VÕ PHI HẢI - VÕ THỊ THỦY 25/10/2021 15/11/2021
8 MAI VĂN HỊU 25/10/2021
9 LÊ THỊ HOÀNG THOA 25/10/2021
10 Dương Hiền Phúc 25/10/2021