Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Vũ Thị Hồng Văn 13/04/2021
2 Nguyễn Thanh Ngân 13/04/2021
3 CHO HYO YOUNG 13/04/2021
4 Đặng Thị Vũ Quyên 13/04/2021
5 PHAN VĂN ĐÂY 13/04/2021
6 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Anh 13/04/2021
7 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 13/04/2021
8 Nguyễn Thị Anh Thi 13/04/2021 15/04/2021
9 NGUYỄN PHẠM XUÂN TRUNG 13/04/2021 16/04/2021
10 HUỲNH THẾ HÀ(0345622111 13/04/2021 14/04/2021