Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Hồng Lê 27/01/2022
3 Phan Thi Thi 27/01/2022
4 Danh Hoàng Huy 27/01/2022
5 Phạm Hữu Hiển 27/01/2022
6 Nguyễn Thị Đăng An 27/01/2022
7 PHẠM HỒNG PHÚC 27/01/2022 18/02/2022
8 LƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT 27/01/2022 28/01/2022
9 TÔN NỮ THỊ NY 27/01/2022 28/01/2022
10 PHẠM HOÀNG THI 27/01/2022 28/01/2022