Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Anbotsuto 28/01/2022
3 LÊ VĂN TIẾN 28/01/2022
4 LÂM MỸ HẠNH 28/01/2022 07/02/2022
5 Lưu Kiết Trinh 28/01/2022 09/02/2022
6 NGUYỄN THỊ THANH THỤY 28/01/2022 18/02/2022
7 NGUYỄN THỊ THÁI CHÂM 28/01/2022 07/02/2022
8 PHẠM THỊ THANH THƯƠNG 28/01/2022
9 PHAN HỮU LĨNH 28/01/2022 25/02/2022
10 NGUYỄN HOÀNG SANG 28/01/2022 11/02/2022