Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN MINH HẢI 20/10/2020 23/10/2020
2 NGUYỄN THỊ THẢO 20/10/2020
3 Trần Thế Vũ Trường Sơn 20/10/2020
4 Trần Thế Vũ Trường Sơn 20/10/2020
5 Trần Nguyễn Phương Nhung 20/10/2020 23/10/2020
6 Trần Thế Vũ Trường Sơn 20/10/2020
7 Trần Thế Vũ Trường Sơn 20/10/2020
8 NGUYỄN THỊ MINH OANH 20/10/2020 23/10/2020
9 LÊ THỊ BÍCH THUYÊN 20/10/2020
10 HOÀNG MẠNH HÙNG 20/10/2020